Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het wel en wee van je medewerkers. Zo heb je diverse plichten op het gebied verzekeringen. Op het moment dat je personeel in dienst neemt, ben je als werkgever verplicht om werknemersverzekeringen af te sluiten. APB Verzekeringen helpt je bij het afsluiten van deze verzekeringen:

Onze verschillende verzekeringen

  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Lijfrenterekening of -verzekering
  • Verzuimverzekering
  • WGA
  • WIA
  • Collectieve ongevallenverzekering
  • Zorgverzekering collectief
  • Zakenreisverzekering

Meer weten over werknemersverzekeringen?

Contact